קישורי ברידג' מעניינים

 

 

 

     אתר ההתאגדות הישראלית לברידג'

     האתר של אילן שזיפי

     האתר של שכנינו מהקריות

     האתר של שכנינו מכרמיאל

     האתר של שכנינו מהכרמל

     האתר של ידידינו מירושלים